Mengapa saya perlu membeli melalui Wow Shop Online apabila laman web pulangan tunai lain memberi 100% kepada pengguna mereka?

Ikut

Walaupun kami memberi semula 75% komisen kami kepada anda dan peratusan ini juga dibahagikan melalui rangkaian, anda sebenarnya akan menjana lebih banyak lagi dengan menggunakan Wow Shop Online berbanding laman web pulangan tunai lain kerana pulangan tunai rangkaian anda juga dibahagikan dengan anda. Dengan cara ini, kami berhasrat untuk membina komuniti dalam WowApp berdasarkan konsep "Perkongsian", ahli-ahli kami sebenarnya adalah rakan kongsi kami.

Ada soalan lagi? Serah permintaan
Kuasa daripada Zendesk